Český zavináč

218-232-8079
786-293-0852

Český zavináč 2018 – oceněn tým SÚKL za přínos k rozvoji elektronizace zdravotnictví